Välkommen till KAMIC Group!

Vi erbjuder tekniska produkter, system, utrustning och tjänster baserat på såväl handel som egen utveckling.

Vi skapar mervärden genom innovativa lösningar som bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft. 

Förvärv av Liftsafe Group, kanadensisk specialist inom lyfthjälpmedel och fallskydd på arbetsplatser

Läs mer här

Start

Specialister i Samverkan

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av närmare 40 bolag verksamma inom
såväl handel som tillverkning.

Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter
och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer.

Tillsammans är vi cirka 850 anställda i 13 länder i Nordeuropa, Asien och Nordamerika och
har en årlig omsättning på cirka 2.2 miljarder kronor.

Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer
och byggföretag.

 

 

Bolag inom KAMIC Group