Välkommen till KAMIC Group!

Vi erbjuder tekniska produkter, system, utrustning och tjänster baserat på såväl handel som egen utveckling.

Vi skapar mervärden genom innovativa lösningar som bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft. 

KAMIC Group säljer Inteno till Accent Equity

KAMIC Group säljer Inteno-gruppen (affärsområde Broadband) till Accent Equity
Läs mer

Start

Specialister i Samverkan

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett 20-tal bolag verksamma inom
såväl handel som tillverkning.

Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter
och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer.

Tillsammans är vi cirka 750 anställda i 11 länder i Nordeuropa, Asien och USA och
har en årlig omsättning på 1,2 miljarder kronor.

Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer
och byggföretag.

 

 

Bolag inom KAMIC Group