Välkommen till KAMIC Group!

Vi erbjuder tekniska produkter, system, utrustning och tjänster baserat på såväl handel som egen utveckling.

Vi skapar mervärden genom innovativa lösningar som bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft. 

ETAL bygger för tillväxt med 50% utökning av produktionsytorna

Öppnar en andra tillverkningsenhet i Sri Lanka
Läs mer

Start

Specialister i Samverkan

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett 20-tal bolag verksamma inom
såväl handel som tillverkning.

Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter
och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer.

Tillsammans är vi cirka 750 anställda i 11 länder i Nordeuropa, Asien och USA och
har en årlig omsättning på cirka 1,4 miljarder kronor.

Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer
och byggföretag.

 

 

Bolag inom KAMIC Group