Electronics

 

I nära samarbete med leverantörer och kunder erbjuder affärsområdet anpassade elektronik-
lösningar för tillverkningsindustrin. Lösningarna baseras på komponenter och system från världsledande tillverkare inom områden som mikrovåg och skärmning, halvledare, displayer, HMI, inbyggnadsdatorer samt lagringsmedia. I sortimentet ingår också kablage och isolationsmaterial samt elektromekaniska lösningar inom anslutnings-, switch- och givarteknik.

Marknad och kunder
Affärsområdets verksamhet bedrivs huvudsakligen inom bolaget EG Electronics och med utgångspunkt från egna säljkontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Affärsområdet har också ett tillverkande bolag inom elektronik och kablage i Polen. Kundbasen spänner över de flesta industrisegment men de största kunderna finns inom telekom, kommersiella fordon, industriautomation och digital skyltning. Många av kunderna är globalt verksamma med produktion i flera länder.

Under 2019 har affärsområdet utökats med tre förvärvade bolag som alla erbjuder kundunika lösningar för digital kommunikation, men för lite olika syften och applikationer. Dels det brittiska bolaget Dist​ec, med bas i Manchester, samt de båda svenska bolagen Swetouch och Leeroy Digital Signage. Härigenom har affärsområdet förstärkt sitt erbjudande avsevärt inom exempelvis tryckkänsliga displayer, kontrollpaneler och kapslingar samt även med kompletta lösningar för digital skyltning.

Nischade produkter med högt teknikinnehåll
En större del av produkterbjudandet utgörs av nischade komponenter och system som ska ingå i kundunika applikationer och fungera i krävande miljöer. Inom affärsområdet arbetar man därför nära kunden och ofta i design in-projekt, där säljare och produktspecialister stödjer kunden i deras produktutveckling med kravspecifikationer, prototypframtagande, tester och anpassningar. Detta ställer höga krav på medarbetarnas tekniska kompetens och förståelse för kundens verksamhet.

Ett viktigt konkurrensmedel är också att kunna erbjuda flexibla och globala logistiklösningar,
vilket möjliggörs genom ett rationellt centrallager i Stockholm i kombination med 
integrerade logistikcenter i USA och Hongkong.

För ytterligare information, besök gärna webbplatserna för EG Electronics, Distec samt Swetouch genom att klicka på logotyperna nedan. 

 

Bolag och varumärken inom affärsområdet