Historik

 

Dagens KAMIC Group är resultatet av samgåendet mellan ElektronikGruppen
BK AB och tidigare KAMIC Group som genomfördes under 2011.

På så vis är KAMIC Group ett relativt ungt företag. Men genom ElektronikGruppen och dess bolag går koncernens historia tillbaka ända till 1922, och även KAMIC har en historik som sträcker sig över ett antal decennier.

Läs mer om var vi kommer ifrån på undersidorna till vänster.