Installation

 

Affärsområde Installation fokuserar på installationsmaterial och utgörs av ett antal handels- och agenturföretag med produkter och lösningar främst riktade till elinstallatörer, nätverksinstallatörer och byggkonsulter. Värde för kunderna skapas genom att utifrån en bas av expertkunskap och hög servicegrad tillhandahålla ändamålsenliga produkter av god kvalitet.

Verksamheten bedrivs i ett antal affärsenheter och bolag, var och en med sitt eget
specialiserade erbjudande:

Light & Safety: Belysning, nödbelysning, test- och mätinstrument, UPS/avbrottsfri kraft
samt brandvarnare.

Security: Inbrottslarm och säkerhetsprodukter för hemmiljö.

EMC: EMC-komponenter och skalskyddslösningar samt relaterade tjänster.

Instrumentcompaniet: Norsk distributör med ett brett erbjudande inom test- och
mätinstrument.

Eltavler: Norsk leverantör av kompletta ställverk samt tillhörande tjänster inom ombyggnad, service och instpektion.

Affärsområdet arbetar både med egna varumärken och med väletablerade varumärken från ledande europeiska och asiatiska tillverkare. Egna försäljningsbolag finns i Sverige, Norge och Finland.

För ytterligare information, besök gärna Kamic Installations, Instrumentcompaniets och Eltavlers webbplatser genom att klicka på logotyperna nedan.

 

Bolag och varumärken inom affärsområdet