Electronics

 

I nära samarbete med leverantörer och kunder erbjuder affärsområdet anpassade elektronik-
lösningar för tillverkningsindustrin. Lösningarna baseras på komponenter och system från världsledande tillverkare inom områden som mikrovåg och skärmning, halvledare, displayer, inbyggnadsdatorer, lagringsmedia samt kameror för inspektion och kontroll (s k Machine Vision).
I sortimentet ingår också kablage och isolationsmaterial samt elektromekaniska komponenter inom anslutnings-, switch- och givarteknik.

Marknad och kunder
Affärsområdet arbetar under det gemensamma varumärket EG Electronics och med utgångspunkt från egna säljkontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Kundbasen spänner över de flesta industrisegment men de största kunderna finns inom telekom, kommersiella fordon, industriautomation och digital signage. Många av kunderna är globalt verksamma med produktion i flera länder.

Nishade produkter med högt teknikinnehåll
En större del av produkterbjudandet utgörs av nischade komponenter och system som ska ingå i kundunika applikationer och fungera i krävande miljöer. Inom EG Electronics arbetar man därför nära kunden och ofta i design in-projekt, där säljare och produktspecialister stödjer kunden i deras produktutveckling med kravspecifikationer, prototypframtagande, tester och anpassningar. Detta ställer naturligtvis höga krav på medarbetarnas tekniska kompetens och förståelse för kundens verksamhet.

Ett viktigt konkurrensmedel är också att kunna erbjuda flexibla och globala logistiklösningar,
vilket möjliggörs genom ett rationellt centrallager i Stockholm i kombination med ett fullt
integrerat logistikcenter i Hongkong.

För ytterligare information, besök gärna EG Electronics webbplats.

 

Bolag och varumärken inom affärsområdet