Electronics

 

I nära samarbete med leverantörer och kunder erbjuder affärsområdet anpassade elektronik-
lösningar för tillverkningsindustrin. Lösningarna baseras på komponenter och system från världsledande tillverkare inom områden som mikrovåg och skärmning, halvledare, displayer, HMI, inbyggnadsdatorer samt lagringsmedia. I sortimentet ingår också kablage och isolationsmaterial samt elektromekaniska lösningar inom anslutnings-, switch- och givarteknik.

Marknad och kunder
Affärsområdets verksamhet bedrivs huvudsakligen inom bolaget EG Electronics och med utgångspunkt från egna säljkontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Affärsområdet har också ett tillverkande bolag inom elektronik och kablage i Polen. Kundbasen spänner över de flesta industrisegment men de största kunderna finns inom telekom, kommersiella fordon, industriautomation och digital skyltning. Många av kunderna är globalt verksamma med produktion i flera länder.

Under 2019 förvärvade KAMIC Group det brittiska bolaget Distec, en specialistleverantör av tekniska hybridlösningar kring tryckkänsliga displayer. Distec opererar nu som en separat enhet under eget namn vid sidan av EG Electronics och förstärker därmed affärsområdets position inom displaylösningar.

Nischade produkter med högt teknikinnehåll
En större del av produkterbjudandet utgörs av nischade komponenter och system som ska ingå i kundunika applikationer och fungera i krävande miljöer. Inom affärsområdet arbetar man därför nära kunden och ofta i design in-projekt, där säljare och produktspecialister stödjer kunden i deras produktutveckling med kravspecifikationer, prototypframtagande, tester och anpassningar. Detta ställer höga krav på medarbetarnas tekniska kompetens och förståelse för kundens verksamhet.

Ett viktigt konkurrensmedel är också att kunna erbjuda flexibla och globala logistiklösningar,
vilket möjliggörs genom ett rationellt centrallager i Stockholm i kombination med 
integrerade logistikcenter i USA och Hongkong.

För ytterligare information, besök gärna EG Electronics webbplats och Distecs webbplats

 

Bolag och varumärken inom affärsområdet