Installation

 

Affärsområde Installation fokuserar på installationsmaterial och utgörs av ett antal handels- och agenturföretag med produkter och lösningar främst riktade till elinstallatörer, nätverksinstallatörer och byggkonsulter. Värde för kunderna skapas genom att utifrån en bas av expertkunskap och hög servicegrad tillhandahålla ändamålsenliga produkter av god kvalitet.

Bolagen inom affärsområdet är grupperade i fyra enheter, var och en med sin egen
specialisering:

Light & Safety: Belysning, nödbelysning, test- och mätinstrument samt brandvarnare.

Security: Inbrottslarm och säkerhetsprodukter för hemmiljö.

Utrymningsteknik & EMC: System för nödutrymning, UPS/avbrottsfri kraft samt EMC-komponenter och skalskyddslösningar.

Instrumentcompaniet: Norsk distributör med ett brett erbjudande inom test- och
mätinstrument.

Affärsområdet arbetar både med egna varumärken och med väletablerade varumärken från ledande europeiska och asiatiska tillverkare. Egna försäljningsbolag finns i Sverige, Norge och Finland.

För ytterligare information, besök gärna KAMIC Installations webbplats.

 

Bolag och varumärken inom affärsområdet