Media

I augusti 2011 förvärvades ElektronikGruppen BK AB av KAMIC Group efter ett offentligt uppköpserbjudande över börsen.

Om du önskar ta del av pressmeddelanden rörande förvärvet eller tidigare finansiella rapporter för ElektronikGruppen, skicka en förfrågan per mejl till info@kamicgroup.com.