Production Technology

 

Affärsområde Production Technology säljer produktionsutrustning och förbrukningsmaterial
samt supporttjänster för elektronikproduktion och industriautomatisering.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i bolagsgruppen Scanditron som är en ledande distributör av maskiner och insatsmaterial för elektronikproduktion i norra Europa. Scanditron har även en marknadsledande position som tillverkare och leverantör av laserskurna stenciler för kretskortsproduktion. I och med förvärvet av STAC under 2018 utökades affärsområdets erbjudande till att även omfatta utrustning och supporttjänster för kabelproduktion.

Marknad och kunder 
Egna enheter för försäljning, support och stenciltillverkning finns i Sverige, Danmark, Finland och Polen. Scanditron erbjuder ett komplett sortiment av produktionsutrustning från världsledande tillverkare såsom EKRA, Fuji, Rehm, Koh Young, Nordson Dage, Besi, YJ Link med flera. Samtidigt
som Scanditron därigenom kan erbjuda sina kunder hela produktionslinor kan man också tillhandahålla all den support och utbildning som behövs till den levererade utrustningen. Kunderna finns inom en mängd olika industrisegment och utgörs av såväl OEM-tillverkare som kontraktstillverkare av elektronikprodukter.

STAC säljer marknadsledande utrustning för kabelproduktion samt även märksystem för kabel, slang och kontaktdon. STAC företräder en rad ledande tillverkare som Schleuniger, KBA Metronic, Cirris Systems, LaserWire Solutions, Kabelmat med flera och kan därmed också erbjuda sina kunder helhetslösningar med utrustning, verktyg och support.

För ytterligare information, besök gärna Scanditrons webbplats, STACs webbplats samt Robottekniks webbplats

 

Bolag inom affärsområdet