Våra affärsområden

 

KAMIC Group består av ett 20-tal bolag organiserade i fyra affärsområden.

Indelningen är gjord för att stödja samordning mellan erbjudanden och kompetenser så att vi på bästa sätt kan möta de olika behov som finns inom våra prioriterade kundsegment. Affärsområdena arbetar med en hög grad av självständighet, med egna varumärken, mål och strategier för verksamheten.

Installation
Nödbelysning, UPS, larm och mätinstrument


Säljer installationsmaterial till fastigheter,
bygg och industri. Sortimentet omfattar bl a
belysning och nödbelysning, larm och brandskydd, mätinstrument, avbrottsfri kraft och EMC-komponenter.

Läs mer
Electronics
TFT touch display


Erbjuder kundanpassade lösningar baserade på elektroniska komponenter och system. Kundkretsen består huvudsakligen av tillverkande företag med höga krav på teknisk och kommersiell kompetens. 

Läs mer
Production Technology
Laserskärning av stencil för kretskortstillverkning


Säljer produktionsutrustning, insatsmaterial samt supporttjänster till elektronikindustrin.

Läs mer
Magnetics
Induktiva komponenter för kraftförsörjning och signalapplikationer


Utvecklar, tillverkar och säljer induktiva komponenter för kraftförsörjning och signal-
applikationer. Kunderna utgörs främst av industriföretag inom telekom, kraftförsörjning och försvar. Tillverkar även klass D-förstärkare för audioindustrin.

Läs mer