EG Electronics förvärvar WEAB, tillverkare av avancerad elektronik

Posted: 2020-05-29

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 29 maj 2020

 

EG Electronics förvärvar WEAB, en tillverkare av avancerad elektronik

EG Electronics AB, ett bolag inom KAMIC Group, har förvärvat samtliga aktier i WEAB, Wermlands Elektronik AB. Säljare är bolagets verkställande direktör Per Olov Olsén, bolagets tekniske chef Patrik Nygren samt Torsby Bygg och Montage AB.

WEAB bedriver alltsedan starten 1995 sin verksamhet i Torsby där man har en modern maskinpark för tillverkning av avancerad elektronik. WEAB är specialister på montering av kretskort och kablage i små och mellanstora serier, samt även på ingjutning av elektronik och kablage. WEAB:s kunder finns främst inom fordonssegmentet, försvarsindustrin samt övrig industrielektronik. De tidigare ägarna Per Olov Olsén och Patrik Nygren kommer att fortsätta arbeta för WEAB även efter ägarbytet i sina respektive roller som VD och teknisk chef.

”EG Electronics har samarbetat med WEAB i flera projekt genom åren och när nu WEAB blir en helt integrerad del av vårt affärsområde Electronics kan vi på ett tydligare och mer effektivt sätt erbjuda våra kunder helhetslösningar inklusive montering och testning av produkter. Vi tror också att många av våra svenska och även nordiska kunder ser fördelar med att ha produktionen i närområdet,” säger Elisabet Österlund, chef för affärsområde Electronics och VD för EG Electronics AB.

”Vi ser mycket positivt på EG Electronics övertagande av verksamheten, då vi nu hamnar i en större struktur och får tillgång till ytterligare säljresurser, kontakter och organisatoriskt stöd. Det känns mycket inspirerande att få fortsätta jobba för att utveckla WEAB som en del av affärsområde Electronics inom KAMIC-familjen,” säger Per Olov Olsén, vd för WEAB.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elisabet Österlund, affärsområdeschef Electronics
+46 (0)8 531 939 60, elisabet.osterlund@egelectronics.com

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Per Olov Olsén, verkställande direktör och tidigare ägare i WEAB, Wermlands Elektronik AB
+46 (0)560 68 96 50, olsen@weab.se

 

KAMIC Group (www.kamicgroup.com) är en företagsgrupp med närmare 40 bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 850 anställda i 13 länder i Nordeuropa, Asien och Nordamerika och har en årlig omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer.