Electronics

 

 

I nära samarbete med leverantörer och kunder erbjuder affärsområdet anpassade elektroniklösningar för tillverkningsindustrin. Lösningarna baseras på komponenter och system från världsledande tillverkare inom områden som mikrovåg och skärmning, halvledare, displayer, HMI, inbyggnadsdatorer samt lagringsmedia. I sortimentet ingår också kablage och isolationsmaterial samt elektromekaniska lösningar inom anslutnings-, switch- och givarteknik.
 

Marknad och kunder

Affärsområdets verksamhet bedrivs huvudsakligen inom bolaget EG Electronics och med utgångspunkt från egna säljkontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Affärsområdet har också ett tillverkande bolag inom elektronik och kablage i Polen. Kundbasen spänner över de flesta industrisegment men de största kunderna finns inom telekom, kommersiella fordon, industriautomation och digital skyltning. Många av kunderna är globalt verksamma med produktion i flera länder.
 

Under 2019 utökades affärsområdet med tre förvärvade bolag som alla erbjuder kundunika lösningar för digital kommunikation, men för lite olika syften och applikationer. Dels det brittiska bolaget Dist​ec med bas i Manchester, samt de båda svenska bolagen Swetouch och Starbit. Härigenom förstärkte affärsområdet sitt erbjudande avsevärt inom exempelvis tryckkänsliga displayer, kontrollpaneler och kapslingar samt även med kompletta lösningar för digital skyltning. Under 2020 tillkom även WEAB, Wermlands Elektronik AB, en specialist på montering av kretskort och kablage.
 

Nischade produkter med högt teknikinnehåll

En större del av produkterbjudandet utgörs av nischade komponenter och system som ska ingå i kundunika applikationer och fungera i krävande miljöer. Inom affärsområdet arbetar man därför nära kunden och ofta i design in-projekt, där säljare och produktspecialister stödjer kunden i deras produktutveckling med kravspecifikationer, prototypframtagande, tester och anpassningar. Detta ställer höga krav på medarbetarnas tekniska kompetens och förståelse för kundens verksamhet.
 

Ett viktigt konkurrensmedel är också att kunna erbjuda flexibla och globala logistiklösningar, vilket möjliggörs genom ett rationellt centrallager i Stockholm i kombination med integrerade logistikcenter i USA och Hongkong.
 

För ytterligare information, besök gärna bolagens webbplatser genom att klicka på logotyperna nedan. 

 

Bolag och varumärken inom affärsområdet