Elisabet Österlund ny affärsområdeschef i KAMIC Group »

Posted: 2015-02-03

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 3 februari 2015

 

Elisabet Österlund ny affärsområdeschef i KAMIC Group

Elisabet Österlund har anställts som chef för affärsområde Electronics inom KAMIC Group, med plats i koncernens ledningsgrupp och med tillträdesdag den 1 mars.

Elisabet har en lång och framgångsrik karriär inom ledarskap och försäljning av teknikbaserade lösningar till industrin. Hon kommer närmast från Nord-Lock International, ett företag inom Latour-gruppen, där hon byggde upp och ansvarade för en global sälj- och marknadsorganisation i ett antal länder både inom och utom Europa. Dessförinnan har Elisabet haft ledande befattningar i flera olika bolag inom Lagercrantz-gruppen, bl a som verkställande direktör för Acte Supply. Elisabet är 51 år och har en kanditatexamen inom Industriell ekonomi från Stockholms Universitet.

KAMIC Groups affärsområde Electronics fokuserar på att leverera elektroniklösningar för tillverkningsindustrin, ofta med en hög grad av kundanpassning av såväl teknik som logistik. Affärsområdet arbetar under varumärket EG Electronics och har egna säljkontor i åtta länder i Europa och Asien. Omsättningen uppgår till drygt 500 Mkr och antalet anställda är cirka 80.

Anställningen av Elisabet Österlund är ett viktigt led i KAMIC Groups arbete för att stärka gruppens affärsområden och tydliggöra dess olika erbjudanden. Inom ramen för denna ambition har den tidigare affärområdeschefen för Electronics, Lars Åleby, sedan årsskiftet tagit över chefskapet för affärsområde Installation samtidigt som Matthias Eriksson, tidigare chef för Installation, har fått uppdraget att vidareutveckla ett nystartat affärsområde inom systerkoncernen Amplex med fokus på belysning.

"Med Elisabet får vi den sista pusselbiten på plats i en stark och framtidsorienterad affärs-områdesledning. Med sin gedigna erfarenhet och dokumenterade förmåga inom affärs-utveckling kommer Elisabet att bidra väsentligt till fortsatta framgångar för EG Electronics
och koncernen som helhet", säger Fredrik Celsing, vd och koncernchef för KAMIC Group.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Håkan Lundgren, informationschef
+46 (0)8-759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef 
+46 (0)8-759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

 

Om KAMIC Group
KAMIC Group är en företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade produkt- och marknadsnischer. Inom KAMIC Group finns ett 30-tal bolag organiserade i fem affärsområden och med en sammantagen årlig omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produkt-utveckling och tillverkning. Vi har egna etableringar i 14 länder i Nordeuropa, Asien, Sydafrika och USA och totalt jobbar cirka 750 personer inom koncernen.