ETAL öppnar ny produktionsanläggning i Sri Lanka »

Posted: 2016-11-01

Stockholm, 1 november 2016

 

ETAL bygger för tillväxt med 50% utökning av produktionsytorna

ETAL Group, en världsledande leverantör av induktiva komponenter för kraft- och signalapplikationer, har öppnat en andra tillverkningsenhet i Ratmalana, Sri Lanka. Anläggningen utgör en betydande investering för bolaget som därigenom utökar sina globala produktionsytor med 50%. ETAL Group utgör basen för affärsområde Magnetics inom KAMIC Group.

“ETAL Group strävar efter att vara förstahandsvalet bland leverantörer av högpresterande induktiva komponenter och högkvalitativa förstärkare för audioindustrin” säger Dan Phelan, President ETAL Group.  ”Merparten av våra produkter utvecklas specifikt för kundunika applikationer där vi måste möta och överträffa högt ställda krav på kostnadseffektiv och miljövänlig produktion. Vi upplever en god tillväxt på alla våra större marknader och genom investeringen i en ny tillverkningsenhet får vi en ännu mer flexibel och konkurrenskraftig produktion samtidigt som vi kan upprätthålla den höga kvalitet som våra kunder föväntar sig.”

Den nya anläggningen har en yta på 2 500 m2 och är belägen i direkt anslutning  till ETALs redan befintliga anläggning på 2 650 m2 och som varit i drift sedan 2008. ETAL har dessutom en 2 400 m2 stor produktionsenhet i Estland. Alla tre anläggningarna är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 18001.

Om KAMIC Group
KAMIC Group är en företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade produkt-
och marknadsnischer. Inom KAMIC Group finns ett 20-tal rörelsedrivande bolag med en sammantagen årlig omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Vi har egna etableringar i 11 länder i Nordeuropa, Asien och USA och totalt jobbar cirka 750 personer inom koncernen.