Förvärv av brittiska Distec Ltd, specialistleverantör av displaylösningar »

Posted: 2019-01-24

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 24 januari 2019

 

KAMIC Group förvärvar brittiska Distec Ltd, en specialistleverantör av tekniska hybridlösningar kring displayer

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Distec Ltd med bas i Manchester, England. Säljare är bolagets grundare Noel Sheppard och Adrian Swindells med familjer.

Distec Ltd bildades 1992 och bolaget har under åren byggt upp ett starkt anseende och en djup expertkunskap inom tryckkänsliga displayer, industridatorer och HMI, det vill säga gränssnittet mellan människa och maskin. Bolaget företräder en rad världsledande tillverkare såsom ELO, Nexcom, CKS, Wincomm, Siemens med flera, och erbjuder helhetslösningar inklusive support till kunder inom en mängd olika industrisegment på den lokala brittiska marknaden. Distec har nio anställda och en årlig omsättning på cirka 45 miljoner kronor.

”Distec är ett välskött företag med fin historik och en välrenommerad leverantör inom sin produktnisch. KAMIC Group är sedan tidigare etablerade i Storbritannien med flera framgångsrika teknikbolag och Distec passar väl in i vår företagsgrupp där vi kan erbjuda organisatoriskt stöd, kontakter och kunskap för fortsatt utveckling och expansion”, säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare ägaren och verkställande direktören i Distec, Noel Sheppard, kommer att fortsätta att arbeta i en ledande position i bolaget, som framöver kommer att ingå i KAMIC Groups affärsområde Electronics. Noel kommenterar affären: ”Genom försäljningen till KAMIC Group blir Distec Ltd en del av en större grupp och får därigenom stöd och möjligheter som stärker förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling för bolaget och våra anställda.”   

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, informationschef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

Noel Sheppard, General Manager och tidigare ägare av Distec Ltd
+44 (0)161 777 4267, noel.sheppard@distec.co.uk

 

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett drygt 20-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 675 anställda i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och har en årlig omsättning på cirka 1,9 miljarder kronor. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. Läs gärna mer på www.kamicgroup.com