Förvärv av Elektro Design, tillverkare av automationsutrustning för elektronikproduktion

Posted: 2021-09-03

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 3 september 2021

 

KAMIC Group förvärvar Elektro Design Gimo, tillverkare av automationsutrustning för elektronikproduktion

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Elektro Design Gimo Aktiebolag. Säljare är bolagets båda grundare Mauri Holtari och Gunnar Laurin.

Elektro Design utvecklar och tillverkar automationsutrustning för kretskortstillverkning, såsom kortmatare, arbetsstationer och conveyorband. Bolaget grundades 1987 och har sin hemvist i Gimo i Östhammars kommun. Bolaget har idag ett 15-tal anställda och en årlig omsättning uppgående till cirka 25 miljoner kronor.

”Med robusta produkter och ett stort kunnande inom effektivisering av produktflöden så stärker Elektro Design vårt erbjudande inom industriautomation. Elektro Design passar väl in i vår struktur och vi är glada över att välkomna bolaget och dess medarbetare in i KAMIC-familjen,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare delägaren och verkställande direktören för Elektro Design, Mauri Holtari, kommenterar affären: ”Vi på Elektro Design ser många fördelar med att bli en del av KAMIC Group. Vi kommer in i en större och mer stabil struktur, vi får tillgång till kunnande och metoder för affärsutveckling och även tillgång till ett stort, internationellt nätverk. Samtidigt uppskattar vi mycket den styrmodell som KAMIC Group tillämpar, med decentralisering av affärsbesluten och främjande av entreprenörskapet.”

I samband med ägarförändringen blir Johan Holtari platschef för Elektro Design samtidigt som de tidigare ägarna, Mauri Holtari och Gunnar Laurin, kommer arbeta kvar i bolaget. Organisatoriskt kommer Elektro Design ingå som ett självständigt bolag i KAMIC Groups affärsområde Production Technology.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

Mauri Holtari, tidigare delägare och verkställande direktör, Elektro Design Gimo Aktiebolag
+46 173 88 550, mh@ed-gimo.se

 

KAMIC Group (www.kamicgroup.com) är en företagsgrupp med cirka 40 bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 1 600 anställda i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika och har en årlig omsättning på cirka 2,4 miljarder SEK. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer och byggföretag.