Förvärv av Eltavler AS, en norsk helhetsleverantör av ställverk »

Posted: 2019-09-25

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 25 september 2019

 

KAMIC Group förvärvar Eltavler AS, en helhetsleverantör av ställverk i Norge

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Eltavler AS. Säljare är bolagets grundare och VD Rune Magnussen.

Eltavler AS projekterar, bygger och monterar kompletta ställverk och erbjuder även om- och tillbyggnadstjänster, service, test och inspektion av befintliga anläggningar. Bolaget bildades 2000 och verksamheten utgår från huvudkontoret i Mjøndalen, cirka 50 km väst om Oslo, samt från ett lokalkontor i Halden, varifrån man erbjuder sina tjänster främst till byggföretag och större elinstallatörer. Eltavler har ett 20-tal anställda och en årlig försäljning på närmare 50 miljoner SEK.

”Eltavler är ett välskött företag med medarbetare som har en bred kompetens inom kraftentreprenader och som erbjuder en hög servicenivå och leveransprecision. Bolaget har därigenom byggt upp en stark ställning bland lokala bygg- och installationsföretag. Som medlem i KAMIC-familjen kommer vi att stödja Eltavler i en fortsatt expansion, bland annat genom organisatorisk support, kontakter och ett större geografiskt nätverk,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare ägaren och verkställande direktören för Eltavler, Rune Magnussen, kommer fortsätta att leda bolaget som framöver kommer att ingå i KAMIC Groups affärsområde Installation. Rune kommenterar: ”KAMIC Group känns som en mycket bra ny hemvist för oss inom Eltavler. Vi blir en del av en större internationell grupp där den entreprenöriella drivkraften värdesätts och uppmuntras, samtidigt som vi får tillgång till värdefull kunskap, relationer och stöd. Detta kommer att stärka förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling för Eltavler och våra anställda.”   

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, informationschef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

Rune Magnussen, vd och tidigare ägare av Eltavler AS
+47 32 23 03 25, rune@eltavler.no  

 

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett 30-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi drygt 700 anställda i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och har en årlig omsättning på cirka 2 miljarder SEK. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. Läs gärna mer på www.kamicgroup.com