Förvärv av Langsjøen Elektro, leverantör av ställverk i Norge

Posted: 2020-07-06

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 6 juli 2020

 

KAMIC Group förvärvar Langsjøen Elektro, en helhetsleverantör av ställverk i Norge

KAMIC Group AB har, genom det helägda dotterbolaget Eltavler AS, förvärvat samtliga aktier i Sigmund Langsjøen Elektro AS (Langsjøen Elektro). Säljare är bolagets grundare och VD Sigmund Langsjøen samt Ragnhild Knedahl och Åge Fallan.

Langsjøen Elektro projekterar, bygger och monterar kompletta ställverk och erbjuder även om- och tillbyggnadstjänster, service och inspektion av befintliga anläggningar. Bolaget bildades 1991 och verksamheten utgår från Kolbotn strax söder om Oslo varifrån man erbjuder sina tjänster främst till byggföretag och större elinstallatörer. Langsjøen Elektro har ett 20-tal anställda och en årlig försäljning på cirka 30 miljoner SEK.

”För knappt ett år sedan förvärvade vi ställverksleverantören Eltavler AS i Norge, ett förvärv som vi är mycket nöjda med. Langsjøen Elektro är i stora delar likt Eltavler, med liknande erbjudande och kompetens och med en likaledes stark ställning bland lokala bygg- och installationsföretag.  Det känns bra och riktigt att fortsätta växa i ett område som vi tror har goda framtidsutsikter,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare ägaren och verkställande direktören för Langsjøen Elektro, Sigmund Langsjøen, kommer fortsätta att leda bolaget som framöver blir en del av KAMIC Groups affärsområde Installation. Sigmund kommenterar: ”KAMIC Group känns som en mycket bra ny hemvist för oss. Vi blir en del av en större internationell grupp där den entreprenöriella drivkraften uppmuntras, samtidigt som vi får tillgång till värdefull kunskap, relationer och strukturellt stöd. Detta kommer att stärka förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling för Langsjøen Elektro och våra anställda.”   

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

Sigmund Langsjøen, vd och tidigare ägare i Langsjøen Elektro
+47 668 006 70, sigmund@langsjoen.no

 

KAMIC Group (www.kamicgroup.com) är en företagsgrupp med cirka 40 bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 850 anställda i 13 länder i Nordeuropa, Asien och Nordamerika och har en årlig omsättning på cirka 2,2 miljarder SEK. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer.