Förvärv av Liftsafe Group, kanadensisk specialist inom lyft och fallskydd

Posted: 2020-02-10

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 10 februari 2020

 

KAMIC Group förvärvar Liftsafe Group, en kanadensisk specialist inom lyfthjälpmedel och skyddsutrustning för tillverknings- och byggindustri och offentliga verksamheter

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Liftsafe Group bestående av fyra bolag i Kanada och ett i USA. Säljare är ett ägarkollektiv bestående av bolagens grundare samt ytterligare ett antal personer aktiva på nyckelpositioner inom bolagsgruppen.

Bolagen inom Liftsafe Group erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom ett antal fokusområden; ergonomiska lösningar för materialhantering och lyft, fallskydd och arbetsplattformar, utrustning speciellt anpassad för flygindustrin, installationer för lekplatser och rekreations-anläggningar, samt säkerhetsinspektioner för industriella och offentliga miljöer. Gruppen har cirka 130 anställda och den sammantagna omsättningen uppgår till drygt 160 miljoner SEK (cirka 23 miljoner kanadensiska dollar). Huvudkontoret ligger i Ayr, cirka 10 mil sydväst om Toronto i delstaten Ontario.

De bolag som ingår i förvärvet är:

Liftsafe Engineering and Service Group Inc. (med huvudkontor i Ayr, Ontario)

Liftsafe Fall Protection Inc. (Ayr, Ontario)

R&D Ergo Ltd. (Ayr, Ontario)

PARCS Ltd. (Ayr, Ontario)

Factory Supply Inc. (Saint Petersburg, Florida)

”Liftsafe Group har en stark position på den lokala nordamerikanska marknaden inom lösningar för ergonomisk lyftteknik och personlig säkerhet på arbetsplatser. Gruppen rymmer också en intressant verksamhet riktad mot skolor och kommuner som månar om attraktiva och säkra fritidsanläggningar. Genom förvärvet får vi ett rejält fotfäste i Kanada, som är en ny geografisk marknad för oss, inom ett verksamhetsområde där vi i våra systerkoncerner Pronomic och Movomech sedan tidigare har flera framgångsrika bolag i Europa och USA” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

”Tillsammans med den högst professionella och mycket erfarna ledningen i Liftsafe Group, varav flertalet tillhör de tidigare ägarna, kommer vi nu att med full kraft börja verkställa vår gemensamt framtagna plan för fortsatt tillväxt inom lyft och säkerhet på arbetsplatser. Jag hälsar alla nya medarbetare i Liftsafe Group, under ledning av Dirk Kerbs, President & CEO, Rob Barret, Vice President, och Vittoria Christodoulou, COO, varmt välkomna in i vår bolagssfär”, avslutar Fredrik Celsing.

För mer information om Liftsafe Group, se www.liftsafeinspections.com

 

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, VD och koncernchef, KAMIC Group och Amplex AB
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

 

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av närmare 40 bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 850 anställda i 13 länder i Nordeuropa, Asien och Nordamerika och har en årlig omsättning på cirka 2,2 miljarder SEK. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. Läs gärna mer på www.kamicgroup.com