Förvärv av Robotteknik Vetlanda - specialist på industriautomatisering »

Posted: 2019-04-15

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 15 april 2019

 

KAMIC Group förvärvar Robotteknik Automation Vetlanda, en specialist på industriautomatisering med robotsystem

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Robotteknik Automation Vetlanda AB. Säljare är bolagets grundare och VD Jussi Lehikoinen.

Robotteknik Automation Vetlanda AB (Robotteknik) bildades 1998 och bolaget har sedan dess byggt upp ett starkt anseende och en djup expertkunskap inom industriautomation. Robotteknik programmerar och installerar kompletta robotceller och är i Sverige generalagent för robotar från Hyundai och Denso samt för vision-baserade matningssystem från Eyefeeder. Robotteknik erbjuder även service- och konstruktionstjänster för såväl kompletta anläggningar som enskilda robotar.  Bolaget har 12 anställda och en årlig försäljning på cirka 40 miljoner kronor.

”Robotteknik har genom sina kunniga medarbetare nästan 100 års samlad erfarenhet av att projektera, bygga, installera och programmera olika typer av robotceller för exempelvis svetsning och materialhantering.  Man jobbar nära sina kunder och leverantörer och strävar hela tiden efter att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Som ny ägare kommer vi inom KAMIC Group att stödja Robotteknik med kunskap, kontakter och organisatorisk support så att Jussi och hans medarbetare kan fokusera än mer på det de är bäst på,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare ägaren och verkställande direktören i Robotteknik, Jussi Lehikoinen, kommer fortsätta att leda bolaget som framöver kommer att ingå i KAMIC Groups affärsområde Production Technology. Jussi kommenterar: ”KAMIC Group känns som en mycket bra ny hemvist för oss inom Robotteknik. Som en del av KAMIC-familjen och affärsområdet Production Technology får vi tillgång till ytterligare kunskap, relationer och stöd vilket kommer att hjälpa oss framåt och uppåt i vår utveckling.”   

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, informationschef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

Jussi Lehikoinen, vd och tidigare ägare av Robotteknik Automation Vetlanda AB
+46 (0)383 146 95, jussi@robotteknik.nu

 

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett drygt 20-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 700 anställda i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och har en årlig omsättning på cirka 1,9 miljarder kronor. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. Läs gärna mer på www.kamicgroup.com