Förvärv av STAC AB, specialistleverantör inom kabelproduktion »

Posted: 2018-05-28

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 28 maj 2018

 

KAMIC Group förvärvar STAC AB, en specialistleverantör av utrustning för kablageproduktion

KAMIC Group har tecknat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i STAC AB. Säljare är bolagets grundare Stefan Andersson.

STAC AB säljer marknadsledande utrustning för kabel- och kablageproduktion samt även märksystem för kabel, slang och kontaktdon. STAC företräder en rad världsledande tillverkare som Schleuniger, KBA Metronic, Cirris Systems, LaserWire Solutions, Kabelmat med flera, och kan därmed erbjuda lösningar för mätning, märkning, klippning, skalning, krympning, buntning och verifiering av all tänkbar kabel. STAC har sitt huvudkontor i Bålsta, strax norr om Stockholm, varifrån bolagets kunder i Sverige, Norge och Danmark erbjuds högklassig service och support. Under 2017 uppgick försäljningen till cirka 18 miljoner kronor.

”STAC erbjuder sina kunder världsledande teknik och specialistkunskap inom en tydlig produktnisch. STAC är därmed ett bolag som passar väl in i vår företagsgrupp, där vi kan erbjuda organisatoriskt stöd, kontakter och kunskap för fortsatt expansion och utveckling”, säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

”För att utveckla STAC vidare i ett långsiktigt perspektiv har jag sökt en stabil köpare med en större internationell struktur som samtidigt värdesätter och uppmuntrar den entreprenöriella drivkraften. I KAMIC Group finner jag alla dessa egenskaper och jag ser fram mot ett långsiktigt partnerskap då jag framöver kommer att representera en av de största leverantörerna till STAC”, säger Stefan Andersson, tidigare ägare av STAC.

STAC kommer organisatoriskt att ingå i KAMIC Groups affärsområde Production Technology.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Håkan Lundgren, informationschef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

 

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett 20-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 700 anställda i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och har en årlig omsättning på cirka 1,6 miljarder kronor. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. www.kamicgroup.com