Industrial

 

 

Affärsområdet består av fem bolag som tillsammans utgör Liftsafe Group. Fyra av bolagen har sin bas i den kanadensiska delstaten Ontario medan det femte verkar från Florida, USA. Gemensamt för Liftsafe-bolagen är att de är specialister inom lyfthjälpmedel och skyddsutrustning för industri och offentliga verksamheter. Bolagen verkar inom ett antal fokusområden, såsom

  • ergonomiska lösningar för materialhantering och lyft,

  • fallskydd och arbetsplattformar,

  • utrustning speciellt anpassad för flygindustrin,

  • installationer för lekplatser och rekreationsanläggningar, samt

  • säkerhetsinspektioner för industriella och offentliga miljöer.

 

Tillsammans har Liftsafe-bolagen cirka 130 anställda. Huvudkontoret ligger i Ayr, cirka 10 mil sydväst om Toronto, Kanada. 

 

Liftsafe Group ägs av KAMIC Group men den operativa ledningen för affärsområdet bedrivs inom systerkoncernen Pronomic. För mer information om Liftsafe Group se www.liftsafeinspections.com