KAMIC Group förvärvar brittiska SIGA Electronics »

Posted: 2018-10-01

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP

Stockholm 1 oktober 2018

 

KAMIC Group förvärvar brittiska SIGA Electronics

KAMIC Group AB har tecknat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i SIGA (Electronics) Ltd. Säljare är Richard och Christine Thrussell.

SIGA (Electronics) Ltd är en ledande brittisk tillverkare av induktiva komponenter såsom toroider, drosslar och spolar med tillhörande konstruktioner. SIGA (Electronics) Ltd grundades 1961 och bedriver sin verksamhet med bas i Sandy, Bedfordshire där bolaget har en egen produktionsanläggning på cirka 1 400 m2. Därigenom kan SIGA erbjuda en mängd olika högkvalitativa transformatorer och induktorer för användning i ett brett spektrum av applikationer. Merparten av SIGA’s kunder verkar inom segmenten medicinteknologi, flyg, fordon och järnväg. Bolaget har cirka 50 anställda och en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kronor. 

”SIGA (Electronics) Ltd är en välrennomerad leverantör inom sitt produktområde och bolagets ledning har visat en utmärkt förmåga att bygga starka, långsiktiga kundrelationer. De kundsegment som bolaget huvudsakligen vänder sig till kompletterar också väldigt väl den kundstruktur vi redan har inom ETAL Group, det växande magnetbolag som idag utgör vårt affärsområde Magnetics. SIGA blir därför ett mycket välkommet tillägg till KAMIC-gruppen”, säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare ägaren och verkställande direktören i SIGA (Electronics) Ltd, Richard Thrussell, kommer att fortsätta i en ledande position och ha ett nära samarbete med Dan Phelan, chef för affärsområde Magnetics inom KAMIC Group. Richard kommenterar affären: ”Genom försäljningen till KAMIC Group blir SIGA (Electronics) Ltd en del av en större grupp och får därigenom stöd och möjligheter som stärker förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling för bolaget.”   

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, informationschef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

 

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett 20-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 675 anställda i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och har en årlig omsättning på cirka 1,8 miljarder kronor. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. Läs gärna mer på www.kamicgroup.com