KAMIC Group säljer Inteno till Accent Equity »

Posted: 2016-04-28

Stockholm, 28 april 2016

 

KAMIC Group säljer Inteno till Accent Equity

Investeringsfonden Accent Equity 2012 har tecknat en överenskommelse om att förvärva Inteno Broadband Technology (Inteno) med dotterbolag av KAMIC Group. Genom transaktionen blir Inteno ett fristående bolag i Accent Equity 2012-fonden. Företagets försäljning uppgår till cirka 350 miljoner kronor.

Inteno är en marknadsledande nordisk leverantör av access- och säkerhetsprodukter för uppkoppling mot tele- och bredbandsföretag. Med över 30 års erfarenhet är företaget idag mycket väl positionerat för att hjälpa internetleverantörer skapa förbättrad konkurrenskraft genom plattformar för smarta hem, baserade på den mångsidiga iopsys-plattformen. Plattformen inkluderar mjukvara för accessprodukter, molntjänster och applikationer för konsumenter.

– Med sin unika ställning i det snabbväxande kommunikationssegmentet av IT-marknaden är Inteno väl rustat för att växa bl a inom områdena “Internet of Things” och bredbandslösningar, säger Niklas Sloutski, VD för Accent Equity Partners AB, investeringsrådgivare till Accent Equity 2012. Företagets ledning har en grundmurad kompetens när det gäller att bygga långsiktiga kundrelationer och vara ledande genom olika cykler av teknologiska förändringar. Vi ser fram mot att dela den fortsatta resan med företaget. Det finns stora möjligheter för såväl organisk tillväxt som förvärv för att stärka Intenos position utanför de nordiska marknaderna.

– Det är mycket positivt att få en ägare som fokuserar på tillväxt med ambitionen att utveckla företaget och driva på vår internationella expansion, säger Intenos VD, Conny Franzén.

– Inteno är ett mycket fint bolag med en stark position på en marknad med stor potiential, säger Fredrik Celsing, koncernchef för KAMIC Group. Samtidigt ligger Intenos verksamhet en bit utanför våra fokusområden. För KAMIC Group är försäljningen av Inteno ett led i strategin att stärka koncentrationen på ett färre antal produktområden och verksamheter och samtidigt skapa ett ökat utrymme för framtida strukturaffärer.

För ytterligare information, v g kontakta:

Niklas Sloutski, Accent Equity Partners AB
+46 70 300 99 59

Conny Franzén, VD Inteno Broadband Technology
+46 70 770 44 61

Fredrik Celsing, Koncernchef KAMIC Group
+46 70 658 44 20

Accent grundades 1994. Sedan starten har Accent-fonder investerat i ett 70-tal bolag, varav ett 50-tal har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till svenska, nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. www.accentequitypartners.se

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett 30-tal bolag verksamma inom
såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter
och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 750 anställda i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och
har en årlig omsättning på drygt 1,4 miljarder kronor. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. www.kamicgroup.com