Koncernledning

Fredrik Celsing VD och koncernchef. Anställd sedan 2005, i nuvarande position sedan 2009.
Lars Åleby Chef för affärsområde Installation & Lighting. Anställd sedan 2004, i nuvarande position sedan 2015.
Björn JohnssonChef för affärsområde Production Technology. Anställd sedan 1995, i nuvarande position sedan 2012.
Dan Phelan Chef för affärsområde Magnetics. Anställd sedan 2007, i nuvarande position sedan 2009.
Stefan BengtssonChef för affärsområde Electronics. Anställd sedan 2021.
Mia TomczakCFO. Anställd sedan 2020.
Håkan LundgrenChef företagsutveckling och kommunikation. Anställd sedan 2008.
Jessika AxällPersonalchef. Anställd sedan 2009.