Koncernledning

Fredrik Celsing VD och koncernchef. Född 1967. Anställd sedan 2005, i nuvarande position sedan 2009.
Lars Åleby Chef för affärsområde Installation. Född 1965. Anställd sedan 2004, i nuvarande position sedan 2015.
Elisabet ÖsterlundChef för affärsområde Electronics. Född 1963. Anställd sedan 2015.
Björn JohnssonChef för affärsområde Production Technology. Född 1970. Anställd sedan 1995, i nuvarande position sedan 2012.
Dan Phelan Chef för affärsområde Magnetics. Född 1963. Anställd sedan 2007, i nuvarande position sedan 2009.
Håkan LundgrenChef företagsutveckling och kommunikation. Född 1966. Anställd sedan 2008.
Jessika AxällPersonalchef. Född 1973. Anställd sedan 2009.
Mia TomczakCFO. Född 1968. Anställd sedan 2020.