Magnetics

 

 

Affärsområde Magnetics tillverkar och säljer egenutvecklade högpresterande induktiva komponenter som ingår i kraftförsörjningsaggregat som AC/DC-omvandlare, DC/DC-omvandlare samt olika signalapplikationer. Merparten av komponenterna utvecklas specifikt för kundunika applikationer men affärsområdet erbjuder även lagerförda standardkomponenter.
 

Marknad och kunder

Den globala marknaden för magnetkomponenter växer som en direkt följd av den konstant ökande mängden produkter som innehåller elektronik. Då all elektronisk apparatur behöver strömförsörjning ökar efterfrågan på magnetkomponenter som är nödvändiga i alla kraftaggregat. I takt med det ökade elektronikinnehållet i produkterna ökar också behovet av att mäta och styra elektriska signaler och för att göra detta behövs också magnetkomponenter.

 

En ytterligare drivkraft för tillväxt för affärsområdets produkter är det växande behovet av att minska energiförluster i elektroniska utrustningar, ett behov som drivs av ökad miljömedvetenhet och påföljande hårdare krav på energieffektivitet.

 

Affärsområdets kunder utgörs huvudsakligen av större industriföretag med global tillverkning. Till de viktigare kundsegmenten hör telekom, kommersiella fordon, medicinteknik, frakt och transport och försvarsindustrin, samt även tillverkare av utrustning för kraftdistribution.

 

Tillverkningen sker i egna anläggningar i Storbritannien, Estland, Tjeckien, Indien och Sri Lanka. Försäljningen bedrivs från egna säljkontor i Sverige, Storbritannien, Irland, Tyskland, Tjeckien, USA, Indien och Kina, samt även via ett globalt nätverk av agenter och distributörer.

 

För ytterligare information, besök gärna bolagens webbplatser genom att klicka på logotyperna nedan.

 

 

Bolag inom affärsområdet