Om KAMIC Group

 

KAMIC Group är en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade produkt- och marknadsnischer.

 

KAMIC Group består av cirka 40 rörelsedrivande bolag med en sammantagen årlig omsättning på cirka 2,4 miljarder kronor. Vi har egna etableringar i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika och totalt jobbar cirka 1 600 personer inom koncernen.
 

Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. För att skapa samordningsvinster utifrån erbjudande, kompetenser och marknadssegment har vi organiserat bolagen i ett antal affärsområden.
 

Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Många av kunderna är internationella industriföretag med global tillverkning. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare av telekomutrustning, kommersiella fordon, informationssystem och automationsutrustning samt även elinstallatörer och byggföretag.