Petra Freimark Thell ny CFO i KAMIC Group »

Posted: 2015-03-12

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAMIC GROUP
Stockholm 12 mars 2015

 

Petra Freimark Thell ny CFO i KAMIC Group

Petra Freimark Thell har anställts som CFO i KAMIC Group, med plats i koncernens ledningsgrupp och med tillträdesdag den 13 april. Petra efterträder då Patrik Fagerholm som lämnar koncernen för en motsvarande tjänst inom Dynasafe Group.

Petra har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning och rapportering på koncernnivå i internationell miljö. Hon kommer närmast från en tjänst som CFO för Atoy Automotive Sweden AB där hon förutom att leda ekonomifunktionen i det svenska bolaget även var samordningsansvarig för hela den finska koncernens ekonomirapportering och budgetering. Innan dess arbetade Petra som CFO för WeSC, ett svenskt modeföretag listat på First North. Petra har även haft en rad ledande positioner inom ekonomistyrning för Åhlénsgruppen (nuvarande Axstores) samt för kosmetikkedjan Kicks. Petra är 45 år och har en Ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Med Petra får vi en mycket kompetent kraft till KAMIC Group och hon kommer att ha en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av koncernen. Jag är också övertygad om att Petra med sin drivkraft och personliga profil i övrigt kommer fungera väl ihop med oss övriga i moderbolaget och i koncernens ledningsgrupp, säger Fredrik Celsing, vd och koncernchef för KAMIC Group.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Håkan Lundgren, informationschef
+46 (0)8-759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef
+46 (0)8-759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

Om KAMIC Group
KAMIC Group är en företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade produkt- och marknadsnischer. Inom KAMIC Group finns ett 30-tal bolag organiserade i fem affärsområden och med en sammantagen årlig omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produkt-utveckling och tillverkning. Vi har egna etableringar i 14 länder i Nordeuropa, Asien, Sydafrika och USA och totalt jobbar cirka 800 personer inom koncernen.