Våra affärsområden

 

KAMIC Group består av ett 40-tal bolag organiserade i ett antal affärsområden.
 

Indelningen är gjord för att stödja samordning mellan erbjudanden och kompetenser så att vi på bästa sätt kan möta de olika behov som finns inom våra prioriterade kundsegment. Affärsområdena arbetar med en hög grad av självständighet, med egna varumärken, mål och strategier för verksamheten.

 

Installation & Lighting
Nödbelysning, UPS, larm och mätinstrument


Säljer installationsmaterial till fastigheter, bygg och industri. Sortimentet omfattar bl a belysning och nödbelysning, larm och brandskydd, mätinstrument, ställverk och elcentraler, avbrottsfri kraft och EMC-komponenter.

Läs mer
Electronics
TFT touch display


Erbjuder kundanpassade lösningar baserade på elektroniska komponenter och system. Kundkretsen består huvudsakligen av tillverkande företag med höga krav på teknisk och kommersiell kompetens. 

Läs mer
Production Technology
Laserskärning av stencil för kretskortstillverkning


Säljer utrustning, insatsmaterial samt supporttjänster för elektronikproduktion och industriautomatisering.

Läs mer
Magnetics
Magnetkomponenter för kraftförsörjning och signalapplikationer


Utvecklar, tillverkar och säljer magnetkomponenter för kraftförsörjning och signalapplikationer. Kunderna utgörs främst av industriföretag inom telekom, kraftdistribution, kommersiella fordon, frakt & transport och försvar.

Läs mer
Industrial
Lyfthjälpmedel och personlig säkerhet


Lösningar för ergonomisk lyftteknik och personlig säkerhet på arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Läs mer